ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบิน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบิน

ปัจจุบันนี้การเดินทางด้วยเครื่องบินนับเป็นการเดินทางที่รวดเร็ว และราคาค่าเครื่องบินก็ไม่ได้สูงเหมือนแต่ก่อน เพราะมีสายการบินต้นทุนต่ำที่เข้ามาเปิดให้บริการมากขึ้น ถึงแม้ว่าบริการจะไม่ดีเยี่ยมเท่ากับสายการบินระดับพรีเมี่ยมก็ตาม ซึ่งข้อควรรู้เกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินมีดังนี้ 1.ตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง             การเดินทางหลังจากที่ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลที่ระบุบนตั๋วเครื่องบินอย่างละเอียดว่า สายการบินที่ทำการบินคือ สายการบินใด ต้องเดินทางเข้าที่ประตูทางเข้า (Gate) และจุดหมายปลายทางที่ระบุบนตั๋วถูกต้องตามประเทศที่ต้องการเดินทางไปหรือไม่ เวลาในการขึ้นบินและเวลาที่เครื่องถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งข้อมูลทุกอย่างจะระบุอยู่บนตั๋วเครื่องบิน […]

Read More →